Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lovö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lovö 761 16,6% 33,9% 26,4% 23,1% 8,4% 48,1% 51,9%   5,4%
Summa 761 16,6% 33,9% 26,4% 23,1% 8,4% 48,1% 51,9% 5,4%

http://www.val.se