Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekerö 7 Sundby Helgö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 7 Sundby Helgö 1379 13,4% 40,5% 31,3% 14,8% 7,1% 51,1% 48,9%   1,6%
Summa 1379 13,4% 40,5% 31,3% 14,8% 7,1% 51,1% 48,9% 1,6%

http://www.val.se