Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekerö 5 Tappström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 5 Tappström 1500 15,7% 37,9% 22,5% 23,9% 9,8% 48,4% 51,6%   1,6%
Summa 1500 15,7% 37,9% 22,5% 23,9% 9,8% 48,4% 51,6% 1,6%

http://www.val.se