Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekerö 2 Ekebyhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 2 Ekebyhov 1299 14,9% 35,3% 21,6% 28,3% 8,1% 44,1% 55,9%   1,5%
Summa 1299 14,9% 35,3% 21,6% 28,3% 8,1% 44,1% 55,9% 1,5%

http://www.val.se