Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Adelsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adelsö 591 13,7% 32,3% 32,8% 21,2% 8,1% 53,8% 46,2%   0,7%
Summa 591 13,7% 32,3% 32,8% 21,2% 8,1% 53,8% 46,2% 0,7%

http://www.val.se