Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 19 Nyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1386 27,2% 37,1% 19,3% 16,4% 6,6% 51,9% 48,1%   3,2%
Summa 1386 27,2% 37,1% 19,3% 16,4% 6,6% 51,9% 48,1% 3,2%

http://www.val.se