Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 12 Fastebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Fastebol 1448 14,3% 40,4% 22,6% 22,7% 9,4% 50,9% 49,1%   2,0%
Summa 1448 14,3% 40,4% 22,6% 22,7% 9,4% 50,9% 49,1% 2,0%

http://www.val.se