Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 9 Hummelmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Hummelmora 1317 16,3% 39,3% 25,6% 18,8% 8,0% 49,2% 50,8%   2,1%
Summa 1317 16,3% 39,3% 25,6% 18,8% 8,0% 49,2% 50,8% 2,1%

http://www.val.se