Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 8 Sandvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sandvik 1522 16,3% 37,8% 30,1% 15,8% 9,1% 51,1% 48,9%   1,6%
Summa 1522 16,3% 37,8% 30,1% 15,8% 9,1% 51,1% 48,9% 1,6%

http://www.val.se