Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 3 Skälby Gård Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Skälby Gård Östra 1070 15,8% 39,3% 25,7% 19,2% 10,7% 52,2% 47,8%   1,2%
Summa 1070 15,8% 39,3% 25,7% 19,2% 10,7% 52,2% 47,8% 1,2%

http://www.val.se