Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ingarö 1 Lemshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 1 Lemshaga 1130 12,7% 45,6% 26,1% 15,6% 7,2% 49,3% 50,7%   1,9%
Summa 1130 12,7% 45,6% 26,1% 15,6% 7,2% 49,3% 50,7% 1,9%

http://www.val.se