Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Djurö 1 Vindö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 1 Vindö 947 9,3% 25,4% 33,4% 31,9% 4,2% 54,3% 45,7%   2,7%
Summa 947 9,3% 25,4% 33,4% 31,9% 4,2% 54,3% 45,7% 2,7%

http://www.val.se