Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värmdö 1 Saltarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 1 Saltarö 1063 11,6% 35,5% 33,5% 19,5% 6,6% 53,6% 46,4%   2,2%
Summa 1063 11,6% 35,5% 33,5% 19,5% 6,6% 53,6% 46,4% 2,2%

http://www.val.se