Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Österskär 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österskär 1 1511 13,2% 30,1% 23,8% 32,9% 7,6% 46,8% 53,2%   1,5%
Summa 1511 13,2% 30,1% 23,8% 32,9% 7,6% 46,8% 53,2% 1,5%

http://www.val.se