Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hacksta 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hacksta 2 1423 18,3% 27,1% 20,7% 33,8% 6,7% 46,9% 53,1%   1,4%
Summa 1423 18,3% 27,1% 20,7% 33,8% 6,7% 46,9% 53,1% 1,4%

http://www.val.se