Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Bällsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Bällsta V 929 20,9% 47,3% 15,7% 16,1% 5,8% 48,5% 51,5%   6,6%
Summa 929 20,9% 47,3% 15,7% 16,1% 5,8% 48,5% 51,5% 6,6%

http://www.val.se