Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 7 Norrgården-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Norrgården-Sörgården 1031 20,4% 31,4% 19,5% 28,7% 6,4% 45,1% 54,9%   1,6%
Summa 1031 20,4% 31,4% 19,5% 28,7% 6,4% 45,1% 54,9% 1,6%

http://www.val.se