Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 1 Vallentuna västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 762 14,0% 45,3% 28,1% 12,6% 7,6% 53,0% 47,0%   1,2%
Summa 762 14,0% 45,3% 28,1% 12,6% 7,6% 53,0% 47,0% 1,2%

http://www.val.se