Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Odenslunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odenslunda 1094 18,6% 44,5% 23,8% 13,2% 8,4% 49,1% 50,9%   1,8%
Summa 1094 18,6% 44,5% 23,8% 13,2% 8,4% 49,1% 50,9% 1,8%

http://www.val.se