Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Apoteksskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apoteksskogen 1169 26,3% 29,4% 21,4% 22,8% 10,1% 49,3% 50,7%   2,8%
Summa 1169 26,3% 29,4% 21,4% 22,8% 10,1% 49,3% 50,7% 2,8%

http://www.val.se