Valda ledamöter - Norrbottens län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 1     100,0%       100,0%    
Norrbottens län 9 55,6% 44,4% 44,4% 55,6%