Valda ledamöter - Jämtlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Centerpartiet 1     100,0%     100,0%      
Moderata Samlingspartiet 1   100,0%         100,0%    
Jämtlands län 4 75,0% 25,0% 50,0% 50,0%