Avgångna ledamöter - Gävleborgs län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Miljöpartiet de gröna 1     100,0%       100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Gävleborgs län 1 100,0% 100,0%