Valda ledamöter - Västra Götalands läns södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3     100,0%     33,3% 66,7%    
Moderata Samlingspartiet 3   100,0%       66,7% 33,3%    
Västra Götalands läns södra 6 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%