Valda ledamöter - Skåne läns västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%       100,0%      
Miljöpartiet de gröna 1   100,0%       100,0%      
Moderata Samlingspartiet 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Skåne läns västra 10 50,0% 40,0% 10,0% 70,0% 30,0%