Avgångna ledamöter - Skåne läns västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%       100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Skåne läns västra 1 100,0% 100,0%