Valda ledamöter - Sverige

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 112 4,5% 50,9% 44,6%     51,8% 48,2%    
Centerpartiet 23 8,7% 39,1% 47,8% 4,3%   69,6% 30,4%    
Folkpartiet liberalerna 24   58,3% 33,3% 8,3%   58,3% 41,7%    
Kristdemokraterna 19   31,6% 68,4%     63,2% 36,8%    
Miljöpartiet de gröna 25 16,0% 36,0% 44,0% 4,0%   44,0% 56,0%    
Moderata Samlingspartiet 107 4,7% 58,9% 35,5% 0,9%   52,3% 47,7%    
Sverigedemokraterna 20 15,0% 65,0% 15,0% 5,0%   85,0% 15,0%    
Vänsterpartiet 19   47,4% 52,6%     42,1% 57,9%    
Sverige 349 5,4% 51,6% 41,3% 1,7% 55,0% 45,0%