Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Luleå Södra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvik-Ersnäs 1567 12,8% 38,2% 26,2% 22,8% 5,3% 52,1% 47,9%   0,4%
Antnäs-Måttsund 1183 11,7% 41,2% 25,1% 22,0% 5,3% 52,2% 47,8%   0,6%
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1187 14,2% 34,6% 28,4% 22,7% 7,3% 52,7% 47,3%   0,8%
Bergnäset-Gäddvik 1873 12,8% 34,0% 26,7% 26,6% 6,8% 50,8% 49,2%   1,2%
Bergnäset-Kallax 1501 19,1% 35,9% 26,5% 18,5% 5,8% 50,3% 49,7%   1,1%
Bergviken 1485 20,8% 27,0% 25,8% 26,4% 6,7% 50,0% 50,0%   0,7%
Gammelstad 1634 13,8% 32,4% 24,2% 29,6% 6,9% 48,2% 51,8%   2,3%
Gültsauudden-Varvet 1678 20,7% 23,4% 24,7% 31,2% 7,2% 46,1% 53,9%   1,4%
Hammaren 1432 16,8% 44,0% 31,1% 8,2% 10,1% 50,8% 49,2%   0,8%
Kallkällan 1225 20,5% 31,8% 26,5% 21,2% 8,3% 47,5% 52,5%   0,8%
Kulturens hus 2022 18,8% 20,1% 24,5% 36,5% 5,0% 47,2% 52,8%   3,1%
Mjölkudden 1525 17,6% 29,6% 25,8% 27,0% 8,5% 47,3% 52,7%   0,8%
Munkeberg 1076 15,0% 29,4% 27,3% 28,3% 6,5% 46,4% 53,6%   1,1%
Notviken-Karlsvik 840 14,8% 36,4% 28,0% 20,8% 7,9% 51,5% 48,5%   0,6%
Robertsvik 1831 20,2% 24,1% 25,9% 29,8% 6,4% 47,2% 52,8%   1,4%
Stadsparken 1701 20,0% 25,9% 24,3% 29,8% 5,2% 47,6% 52,4%   1,2%
Stadsön 1163 16,9% 34,0% 20,0% 29,1% 7,8% 49,0% 51,0%   1,1%
Sunderbyn 993 13,6% 47,1% 23,0% 16,3% 6,5% 50,9% 49,1%   0,5%
Tuna 1369 33,0% 28,1% 18,5% 20,4% 10,3% 49,0% 51,0%   1,1%
Öhemmanet 1113 13,7% 36,5% 23,9% 25,9% 6,7% 50,8% 49,2%   0,9%
Östermalm 1058 21,1% 28,7% 21,7% 28,4% 6,4% 45,4% 54,6%   1,8%
Luleå Södra Valkrets 29456 17,7% 31,7% 25,2% 25,4% 6,9% 49,1% 50,9% 1,2%

http://www.val.se