Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skellefteå syd-östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alhem-Norrbacka 1684 24,4% 27,0% 20,4% 28,2% 6,5% 49,8% 50,2%   0,9%
Bergsbyn 1333 14,6% 38,7% 31,4% 15,3% 7,4% 50,5% 49,5%   0,8%
Bureå Norra 1184 13,1% 25,8% 29,4% 31,7% 5,7% 47,5% 52,5%   1,6%
Bureå Södra 954 13,2% 33,0% 26,8% 26,9% 5,8% 50,9% 49,1%   0,6%
Getberget-Älvsbacka Ö 1848 22,6% 36,0% 19,3% 22,0% 7,5% 50,6% 49,4%   0,5%
Hjoggböle 787 15,8% 34,2% 32,0% 18,0% 7,9% 53,7% 46,3%   0,4%
Klemensnäs 1637 16,9% 35,6% 25,3% 22,2% 9,5% 50,8% 49,2%   0,4%
Lövånger C 931 13,6% 23,4% 28,4% 34,6% 5,8% 50,1% 49,9%   0,8%
Lövånger omland 829 14,4% 25,8% 31,8% 28,0% 6,0% 53,8% 46,2%   0,6%
Morö Backe C-Hedensbyn 1639 16,3% 29,0% 25,4% 29,3% 5,6% 48,4% 51,6%   0,7%
Morö Backe V 985 12,1% 34,4% 28,3% 25,2% 7,0% 50,5% 49,5%   0,8%
Morö Backe Ö 1148 15,0% 38,5% 32,3% 14,2% 5,7% 50,0% 50,0%   0,4%
Moröhöjden 1057 23,5% 23,7% 22,3% 30,5% 4,0% 51,0% 49,0%   0,5%
Nordanå 1283 16,9% 16,4% 22,1% 44,6% 4,5% 44,0% 56,0%   1,3%
Norrböle V 1654 20,6% 23,0% 22,7% 33,6% 6,5% 46,0% 54,0%   1,1%
Norrböle Ö 1126 24,5% 27,9% 24,8% 22,8% 6,2% 49,7% 50,3%   0,6%
Skelleftehamn V 1422 16,8% 32,6% 26,4% 24,1% 8,2% 53,8% 46,2%   0,7%
Skelleftehamn Ö 1430 19,1% 30,4% 27,8% 22,7% 8,5% 51,9% 48,1%   1,0%
Skellefteå C 1162 17,1% 17,4% 22,1% 43,4% 5,7% 44,4% 55,6%   3,4%
Ursviken 1330 15,0% 41,4% 26,8% 16,8% 7,2% 51,3% 48,7%   0,4%
Älvsbacka 1480 22,4% 24,7% 23,8% 29,1% 7,4% 48,0% 52,0%   1,2%
Skellefteå syd-östra 26903 18,0% 29,6% 25,6% 26,8% 6,7% 49,7% 50,3% 0,9%

http://www.val.se