Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skellefteå nord-västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anderstorp C 1040 31,8% 23,5% 20,1% 24,6% 9,2% 49,3% 50,7%   0,7%
Anderstorp N 1081 21,3% 25,3% 29,0% 24,4% 7,7% 45,6% 54,4%   1,5%
Anderstorp S 1294 20,8% 26,6% 26,7% 26,0% 6,6% 45,8% 54,2%   0,9%
Boliden 1515 13,4% 27,9% 28,3% 30,5% 7,0% 50,6% 49,4%   1,1%
Burträsk 1581 14,9% 26,3% 24,7% 34,2% 6,5% 48,2% 51,8%   0,7%
Burträsk omland 1240 12,4% 24,0% 31,8% 31,8% 6,0% 53,2% 46,8%   0,6%
Bygdsiljum 645 17,7% 25,3% 32,1% 25,0% 6,7% 53,3% 46,7%   1,2%
Byske C - Åbyn 975 12,3% 22,9% 29,7% 35,1% 6,2% 50,9% 49,1%   0,8%
Byske älvdal 1111 13,4% 28,7% 23,0% 34,8% 6,8% 50,0% 50,0%   0,8%
Degerbyn 1238 15,8% 32,5% 22,1% 29,6% 8,2% 49,1% 50,9%   0,8%
Drängsmark-Ostvik 1373 17,7% 33,1% 27,9% 21,3% 9,0% 52,7% 47,3%   0,7%
Ersmark 766 13,3% 33,9% 32,1% 20,6% 5,1% 51,0% 49,0%   0,4%
Fällfors 659 11,4% 22,9% 30,5% 35,2% 5,5% 51,4% 48,6%   0,5%
Gummark 807 13,0% 35,1% 27,8% 24,2% 5,9% 53,7% 46,3%   0,5%
Jörn 1263 12,0% 22,7% 26,8% 38,4% 6,9% 50,0% 50,0%   0,5%
Kusmark 861 15,2% 28,7% 30,7% 25,4% 7,8% 50,8% 49,2%   1,2%
Kåge C 1124 15,4% 35,1% 23,9% 25,5% 9,3% 47,7% 52,3%   0,8%
Kåge omland 1007 13,9% 36,5% 25,6% 23,9% 7,3% 50,9% 49,1%   0,2%
Medle 830 13,3% 38,1% 27,5% 21,2% 7,0% 50,6% 49,4%   0,2%
Prästbordet 1326 19,2% 25,9% 20,6% 34,4% 7,0% 44,9% 55,1%   2,0%
Sjungande Dalen 999 23,4% 21,8% 17,0% 37,7% 6,1% 52,1% 47,9%   1,4%
Skråmträsk-Klutmark 890 18,0% 31,9% 30,3% 19,8% 9,9% 52,7% 47,3%   0,6%
Stackgrönnan 861 15,6% 41,2% 25,3% 17,9% 8,6% 53,1% 46,9%   1,0%
Stämningsgården 1307 14,2% 41,1% 28,3% 16,4% 9,6% 49,5% 50,5%   0,6%
Sunnanå Västra 1370 16,3% 39,3% 25,8% 18,6% 8,6% 50,1% 49,9%   0,4%
Sunnanå Östra 1317 20,7% 27,8% 24,0% 27,5% 6,5% 48,1% 51,9%   0,8%
Sörböle 1306 19,1% 33,8% 23,6% 23,5% 10,2% 49,5% 50,5%   0,6%
Skellefteå nord-västra 29786 16,6% 30,0% 26,2% 27,2% 7,5% 49,9% 50,1% 0,8%

http://www.val.se