Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Umeå omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 866 16,1% 32,6% 28,2% 23,2% 8,7% 49,7% 50,3%   0,7%
Brännland 1652 13,7% 42,4% 25,4% 18,5% 7,5% 51,4% 48,6%   0,7%
Bullmark 1018 16,5% 32,4% 27,1% 24,0% 6,0% 52,0% 48,0%   0,5%
Böleå 1888 24,7% 26,8% 20,4% 28,1% 7,0% 46,6% 53,4%   2,2%
Böleäng Västra 1434 18,9% 38,1% 26,4% 16,6% 8,6% 49,2% 50,8%   1,0%
Böleäng Östra 1117 19,3% 34,3% 26,1% 20,3% 8,3% 49,9% 50,1%   0,4%
Grubbe Norra 1290 21,3% 37,4% 22,0% 19,3% 11,0% 49,8% 50,2%   0,9%
Grubbe Södra 1326 19,8% 36,3% 23,3% 20,7% 9,6% 47,7% 52,3%   1,2%
Hissjö 965 15,3% 43,1% 21,7% 19,9% 7,4% 51,5% 48,5%   0,8%
Holmsund Södra 1330 12,4% 38,4% 23,4% 25,8% 5,9% 48,7% 51,3%   1,9%
Holmsund Västra 1428 19,7% 30,7% 21,4% 28,2% 9,0% 49,1% 50,9%   2,0%
Holmsund Östra 1887 15,6% 33,9% 31,8% 18,8% 7,5% 51,8% 48,2%   1,5%
Hörnefors Västra 1409 15,7% 30,2% 23,0% 31,2% 7,7% 50,6% 49,4%   1,0%
Hörnefors Östra 2066 13,5% 33,2% 31,8% 21,5% 7,6% 52,5% 47,5%   0,8%
Kronoparken 1323 18,2% 30,5% 21,5% 29,9% 6,6% 47,5% 52,5%   1,1%
Obbola 2048 15,9% 36,1% 27,3% 20,7% 7,9% 51,0% 49,0%   1,2%
Röbäck 1829 21,7% 40,7% 22,6% 15,0% 10,3% 48,7% 51,3%   0,9%
Stöcke 1732 15,1% 41,7% 25,2% 18,1% 7,5% 50,9% 49,1%   0,6%
Sävar Västra 1294 16,6% 37,1% 21,3% 25,0% 9,0% 49,7% 50,3%   0,7%
Sävar Östra 1399 13,3% 39,4% 26,2% 21,1% 6,3% 50,4% 49,6%   0,6%
Tavelsjö 1730 16,8% 36,9% 25,0% 21,3% 7,1% 52,1% 47,9%   1,0%
Täfteå 1062 12,2% 45,7% 25,6% 16,5% 7,0% 50,5% 49,5%   1,2%
Umedalen Västra 1196 23,3% 50,4% 14,8% 11,5% 9,5% 49,2% 50,8%   0,7%
Umedalen Östra 1174 20,6% 38,6% 24,2% 16,6% 9,5% 46,8% 53,2%   1,4%
Västteg 1697 30,1% 27,0% 21,2% 21,6% 10,7% 47,9% 52,1%   1,8%
Yttersjö 1354 14,6% 41,7% 26,5% 17,1% 7,1% 51,3% 48,7%   0,4%
Östteg 1633 16,0% 36,6% 22,9% 24,5% 8,3% 49,8% 50,2%   1,2%
Umeå omland 39147 17,8% 36,4% 24,5% 21,3% 8,1% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se