Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Umeå centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Norra 987 19,1% 32,7% 28,3% 19,9% 9,2% 50,6% 49,4%   0,8%
Berghem Sydöstra 948 57,0% 22,6% 9,7% 10,8% 8,2% 48,8% 51,2%   1,7%
Berghem Södra 1052 27,8% 32,1% 18,5% 21,6% 4,2% 49,0% 51,0%   1,4%
Carlshem Västra 1429 29,7% 30,7% 24,8% 14,8% 10,6% 51,9% 48,1%   1,3%
Carlshem Östra 1458 41,4% 27,1% 19,7% 11,9% 10,0% 52,2% 47,8%   1,9%
Centrum 1715 28,0% 23,1% 20,4% 28,5% 5,5% 46,9% 53,1%   4,3%
Centrum Västra 1215 26,9% 28,6% 21,1% 23,4% 7,2% 45,8% 54,2%   2,4%
Centrum Östra 1486 31,1% 24,3% 23,1% 21,5% 6,6% 47,9% 52,1%   2,0%
Dragonfältet 1229 20,1% 21,1% 26,0% 32,9% 4,1% 46,1% 53,9%   1,3%
Ersmark 1213 13,9% 46,8% 25,6% 13,6% 7,2% 50,7% 49,3%   0,2%
Haga Norra 857 33,1% 29,9% 20,5% 16,5% 6,3% 47,5% 52,5%   1,3%
Haga Södra 1719 32,2% 27,3% 20,0% 20,5% 8,7% 48,6% 51,4%   2,2%
Innertavle 732 13,4% 43,2% 29,2% 14,2% 7,1% 51,4% 48,6%   1,0%
Marieberg 1111 27,5% 37,6% 24,7% 10,3% 10,4% 49,1% 50,9%   1,8%
Mariedal 1262 13,8% 29,3% 31,2% 25,7% 4,5% 46,5% 53,5%   0,9%
Mariehem 1207 42,1% 21,9% 17,6% 18,4% 15,2% 51,6% 48,4%   2,0%
Mariehemsgård 930 14,6% 31,3% 29,9% 24,2% 8,7% 49,8% 50,2%   2,3%
Mariehemshöjd 2086 33,6% 25,8% 17,4% 23,2% 8,7% 49,0% 51,0%   1,1%
Mellan Ersboda 1651 23,4% 29,0% 31,6% 16,0% 10,4% 49,1% 50,9%   2,2%
Norra Ersboda 1343 29,9% 39,9% 20,8% 9,4% 10,4% 50,8% 49,2%   1,8%
Nydalahöjd 1350 81,0% 15,0% 3,3% 0,7% 11,4% 49,8% 50,2%   1,8%
Sandabrånet 1837 27,3% 33,9% 21,0% 17,8% 10,1% 48,7% 51,3%   1,4%
Sandbacka 1669 34,3% 30,8% 17,6% 17,3% 8,9% 48,9% 51,1%   1,6%
Sofiehem 1215 24,0% 31,7% 23,0% 21,3% 7,9% 48,0% 52,0%   0,8%
Tomtebo 1273 35,0% 46,4% 11,7% 6,9% 5,0% 47,9% 52,1%   1,3%
Tomtebo Södra 1371 23,8% 59,9% 10,1% 6,2% 5,3% 48,0% 52,0%   0,5%
Universitetsområdet 1081 59,3% 24,1% 11,0% 5,6% 16,6% 47,8% 52,2%   2,2%
Universitetsområdet Östra 1305 71,6% 19,2% 5,2% 4,0% 9,0% 50,1% 49,9%   1,8%
Västerslätt 1475 15,8% 37,4% 22,6% 24,2% 7,1% 51,4% 48,6%   0,7%
Västra Ersboda 1751 20,7% 29,4% 32,9% 17,1% 9,7% 47,6% 52,4%   1,3%
Ytterhiske 1636 22,8% 25,2% 20,2% 31,7% 6,3% 43,5% 56,5%   0,9%
Ålidhem Södra 1232 49,4% 26,0% 14,7% 9,9% 11,2% 51,7% 48,3%   1,5%
Ålidhem Västra 1376 69,2% 18,4% 8,3% 4,1% 15,8% 53,6% 46,4%   6,3%
Ålidhem Östra 1483 79,2% 15,4% 4,3% 1,1% 15,0% 49,8% 50,2%   2,0%
Öbackastrand 807 29,2% 26,8% 24,3% 19,7% 4,8% 46,7% 53,3%   1,1%
Östermalm 1411 31,1% 28,1% 21,3% 19,5% 6,5% 46,3% 53,7%   2,2%
Östra Ersboda 872 24,8% 36,2% 26,8% 12,2% 11,4% 50,7% 49,3%   1,5%
Umeå centrala 48774 34,2% 29,6% 19,8% 16,4% 8,8% 49,0% 51,0% 1,7%

http://www.val.se