Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sundsvalls Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Bosvedjan 2001 14,7% 27,4% 26,9% 31,0% 6,2% 46,2% 53,8%   0,7%
Skön-Byn 1760 13,4% 36,1% 25,7% 24,7% 8,7% 51,0% 49,0%   1,2%
Skön-Fillan 1580 21,1% 34,1% 23,7% 21,1% 8,5% 48,0% 52,0%   1,2%
Skön-Finsta 1244 19,5% 28,9% 24,6% 26,9% 6,2% 52,4% 47,6%   0,7%
Skön-Haga N 1753 14,5% 28,4% 22,9% 34,2% 6,2% 47,7% 52,3%   2,3%
Skön-Haga S 1630 20,1% 30,6% 20,9% 28,5% 5,1% 46,4% 53,6%   1,1%
Skön-Heffners 1204 18,8% 29,5% 21,8% 30,0% 6,6% 46,3% 53,7%   1,7%
Skön-Korsta 1255 18,6% 32,6% 24,5% 24,3% 6,9% 51,1% 48,9%   1,3%
Skön-Kyrkbygden 1059 15,9% 35,0% 28,6% 20,5% 7,4% 51,9% 48,1%   1,4%
Skön-Ortviken 1482 21,4% 28,2% 25,6% 24,8% 6,5% 50,3% 49,7%   0,6%
Sundsvalls Första 14968 17,6% 30,9% 24,5% 27,0% 6,8% 48,9% 51,1% 1,2%

http://www.val.se