Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sandvikens första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1481 19,3% 33,7% 20,9% 26,1% 8,4% 49,8% 50,2%   0,9%
Björksätra 1687 14,7% 30,4% 22,8% 32,1% 6,1% 47,1% 52,9%   6,8%
Jernvallen Norra 1625 14,4% 31,0% 29,0% 25,6% 6,2% 50,1% 49,9%   0,9%
Jernvallen Södra 1397 15,5% 31,1% 27,1% 26,3% 6,7% 51,1% 48,9%   1,9%
Jäderfors-Norrsätra 1208 15,1% 28,9% 23,4% 32,6% 6,7% 51,4% 48,6%   2,7%
Murgården 2165 17,5% 21,0% 21,5% 40,1% 6,1% 46,6% 53,4%   0,6%
Sandbacka 1891 19,1% 32,4% 25,1% 23,4% 7,8% 52,5% 47,5%   1,1%
Sandviken Centrum 2167 21,8% 20,2% 19,9% 38,1% 6,3% 47,2% 52,8%   0,8%
Sandviken Norra 1894 14,1% 36,6% 24,7% 24,7% 6,9% 50,8% 49,2%   1,2%
Säljan 1640 12,7% 39,9% 30,0% 17,4% 7,0% 52,2% 47,8%   1,0%
Vallhov 1710 17,3% 36,4% 31,2% 15,1% 8,5% 51,2% 48,8%   1,1%
Sandvikens första valkrets 18865 16,7% 30,6% 24,9% 27,8% 6,9% 49,8% 50,2% 1,6%

http://www.val.se