Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gävle tredje valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbacka 1487 15,3% 31,9% 26,8% 26,0% 8,2% 50,3% 49,7%   0,9%
Hagaström N-Lexe 1670 12,6% 43,8% 23,9% 19,6% 7,0% 51,0% 49,0%   2,1%
Hagaström S-Sälgsjön-Hästbo 1124 12,5% 40,2% 26,7% 20,6% 5,9% 49,6% 50,4%   0,8%
Hedesunda N 1233 14,2% 29,0% 28,5% 28,4% 6,9% 50,6% 49,4%   0,7%
Hedesunda S 1003 14,2% 29,6% 32,8% 23,4% 6,7% 55,1% 44,9%   0,8%
Sätra C 1187 14,9% 25,9% 19,9% 39,3% 5,0% 46,8% 53,2%   2,1%
Sätra NO 1684 13,4% 25,7% 25,4% 35,5% 6,3% 45,8% 54,2%   1,1%
Sätra NV 1508 14,5% 38,5% 24,6% 22,4% 7,0% 49,7% 50,3%   0,7%
Sätra V 1396 16,8% 38,0% 25,0% 20,3% 8,1% 47,8% 52,2%   0,8%
Sätra Ö 1149 44,0% 26,4% 15,5% 14,1% 18,2% 50,2% 49,8%   1,7%
Valbo C 1422 15,1% 32,1% 23,1% 29,6% 7,0% 47,5% 52,5%   1,0%
Valbo N 1734 18,1% 32,5% 19,6% 29,9% 7,3% 46,9% 53,1%   1,0%
Valbo V 1630 14,4% 39,9% 28,7% 17,0% 7,5% 51,8% 48,2%   0,8%
Valbo Ö 1358 14,5% 40,9% 26,1% 18,5% 7,4% 51,7% 48,3%   0,8%
Gävle tredje valkrets 19585 16,4% 34,2% 24,7% 24,7% 7,6% 49,5% 50,5% 1,1%

http://www.val.se