Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grangärde-Säfsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkås 732 14,6% 33,7% 26,9% 24,7% 6,6% 50,1% 49,9%   1,8%
Blötberget-Gonäs 919 13,9% 29,9% 31,8% 24,4% 5,9% 53,0% 47,0%   0,8%
Fredriksberg 757 18,0% 22,6% 27,2% 32,2% 9,1% 52,7% 47,3%   0,1%
Kyrkbyn-Nyhammar 1479 13,9% 25,4% 32,0% 28,7% 6,0% 53,4% 46,6%   0,6%
Rävvåla 711 15,2% 27,7% 32,2% 24,9% 5,9% 53,2% 46,8%   1,0%
Stallbacken 915 15,3% 34,5% 26,6% 23,6% 7,7% 53,8% 46,2%   0,7%
Sunnansjö 854 9,7% 24,0% 27,0% 39,2% 4,3% 49,1% 50,9%   0,1%
Sörvik-Håksberg 1576 15,3% 34,6% 28,6% 21,5% 7,5% 52,2% 47,8%   1,1%
Öraberget 1269 16,4% 25,4% 22,9% 35,3% 6,9% 49,4% 50,6%   0,5%
Grangärde-Säfsnäs 9212 14,7% 28,8% 28,4% 28,1% 6,7% 51,9% 48,1% 0,7%

http://www.val.se