Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borlänge Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1549 22,9% 32,8% 24,5% 19,8% 7,2% 52,3% 47,7%   5,8%
Domnarvet V 1769 20,6% 40,9% 24,9% 13,6% 9,1% 52,3% 47,7%   1,3%
Domnarvet Ö 1292 15,2% 32,2% 22,8% 29,8% 7,4% 50,0% 50,0%   0,9%
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1580 12,5% 32,5% 28,5% 26,4% 6,1% 49,7% 50,3%   1,0%
Gylle - Åselby 1471 13,5% 33,4% 24,3% 28,8% 7,5% 50,2% 49,8%   0,5%
Gylletäppan 1383 17,1% 27,7% 26,2% 29,1% 5,0% 47,7% 52,3%   0,9%
Hushagen - Forssa 1527 24,4% 27,5% 20,7% 27,4% 7,3% 47,9% 52,1%   0,9%
Kyrkbygden - Söder Tuna 1972 14,9% 31,4% 25,7% 28,0% 7,5% 49,2% 50,8%   0,5%
Ornäs 1381 16,9% 37,4% 27,1% 18,7% 7,4% 50,5% 49,5%   0,6%
Torsång 1130 12,3% 34,4% 33,3% 20,0% 6,5% 51,3% 48,7%   0,9%
Väster Tuna - Idkerberget 1460 16,2% 32,5% 30,5% 20,8% 7,5% 53,4% 46,6%   1,1%
Östermalm 1771 30,4% 25,9% 19,8% 24,0% 9,3% 47,8% 52,2%   1,1%
Borlänge Andra 18285 18,4% 32,3% 25,5% 23,8% 7,4% 50,2% 49,8% 1,3%

http://www.val.se