Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Falu Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1014 13,7% 36,3% 30,0% 20,0% 6,1% 53,9% 46,1%   0,9%
Elsborg 1080 31,3% 26,5% 22,4% 19,8% 8,9% 48,9% 51,1%   1,2%
Gruvan 1750 17,8% 31,4% 32,2% 18,6% 8,6% 49,3% 50,7%   3,2%
Gruvriset 1481 18,9% 44,8% 20,9% 15,3% 8,1% 48,8% 51,2%   0,9%
Hosjö Näs 1369 16,2% 38,4% 26,9% 18,5% 8,5% 50,5% 49,5%   1,4%
Hosjö Sandviken 1110 18,2% 34,3% 28,0% 19,5% 9,7% 48,5% 51,5%   1,2%
Hyttgården 1221 25,6% 23,5% 22,5% 28,4% 5,2% 47,4% 52,6%   1,6%
Hälsingberg 1438 18,4% 31,8% 25,1% 24,7% 9,9% 49,3% 50,7%   0,6%
Hälsinggården 1555 15,4% 31,7% 25,2% 27,7% 7,3% 49,5% 50,5%   1,5%
Kristine 983 25,4% 25,3% 21,2% 28,1% 6,0% 44,4% 55,6%   7,0%
Kvarnberget och Ö Främby 1595 23,1% 30,9% 27,7% 18,3% 7,6% 46,0% 54,0%   1,0%
Källviken och V Främby 1145 18,0% 37,6% 26,7% 17,7% 7,2% 50,6% 49,4%   1,5%
Kämparvet 1113 26,4% 18,6% 19,3% 35,7% 6,1% 45,2% 54,8%   1,6%
Nedre Norslund 1132 22,3% 23,5% 24,1% 30,1% 7,7% 46,5% 53,5%   1,7%
Stenslund 1163 14,3% 31,8% 33,5% 20,4% 7,4% 51,6% 48,4%   1,8%
Vika 1299 14,9% 34,5% 29,3% 21,2% 6,1% 51,0% 49,0%   1,6%
Övre Norslund 1158 17,0% 28,2% 28,2% 26,7% 7,2% 48,6% 51,4%   1,6%
Falu Södra 21606 19,6% 31,5% 26,2% 22,7% 7,6% 48,8% 51,2% 1,7%

http://www.val.se