Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerås Östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
40 Brottberga-Vallby N 1687 16,1% 40,6% 23,7% 19,6% 8,1% 50,8% 49,2%   4,9%
41 Vallby S 1636 27,6% 34,8% 17,1% 20,5% 10,7% 47,6% 52,4%   2,0%
42 Rönnby N 1421 10,7% 26,0% 22,5% 40,7% 5,5% 48,3% 51,7%   2,6%
43 Rönnby S 1406 11,2% 39,0% 20,3% 29,6% 6,8% 49,2% 50,8%   2,4%
44 Gryta SV 1663 16,2% 36,8% 26,5% 20,5% 7,9% 47,7% 52,3%   2,5%
45 Gryta SÖ 1624 15,8% 37,7% 27,0% 19,5% 8,2% 47,4% 52,6%   1,3%
46 Gryta N 1759 14,2% 39,3% 32,9% 13,6% 8,8% 51,6% 48,4%   1,2%
47 Önsta 2012 20,1% 40,3% 26,7% 12,9% 10,9% 49,1% 50,9%   2,4%
48 Nordanby 1504 27,3% 33,6% 16,8% 22,3% 5,9% 51,6% 48,4%   2,3%
49 Skallberget 1462 29,5% 35,5% 18,0% 17,0% 8,6% 47,9% 52,1%   1,8%
50 Emaus-Bangatan 1484 29,7% 30,3% 19,0% 21,0% 7,4% 49,1% 50,9%   1,5%
51 Gideonsberg 1578 35,7% 25,3% 19,3% 19,6% 9,8% 47,5% 52,5%   1,4%
52 Nordanby gärde 1456 24,5% 29,8% 19,3% 26,4% 6,7% 49,7% 50,3%   1,1%
53 Skjutbanegatan-Haga N 1814 23,3% 28,3% 19,1% 29,3% 4,9% 51,1% 48,9%   3,8%
54 Haga Ö - Malmaberg 1631 23,4% 30,2% 22,4% 24,0% 6,1% 49,1% 50,9%   1,3%
55 Malmaberg Ö 1620 19,1% 24,4% 21,2% 35,2% 4,4% 47,9% 52,1%   0,9%
56 Skiljebo 1544 16,1% 31,4% 22,0% 30,4% 5,8% 47,5% 52,5%   1,2%
57 Hemdal-Sandgärdet 1505 23,1% 36,6% 22,1% 18,1% 7,1% 48,8% 51,2%   2,1%
58 Haga 1399 30,1% 22,4% 17,7% 29,8% 6,0% 51,0% 49,0%   1,4%
59 Bjurhovda N 1849 17,5% 37,6% 27,7% 17,1% 8,5% 49,5% 50,5%   1,8%
60 Bjurhovda S 1521 22,7% 38,3% 20,3% 18,7% 9,9% 50,9% 49,1%   2,2%
61 Brandthovda-Badelunda 1786 12,8% 35,2% 25,1% 26,9% 7,6% 49,8% 50,2%   2,3%
62 Klockartorp 1719 20,4% 28,4% 20,9% 30,3% 6,6% 46,8% 53,2%   1,3%
63 Hökåsen Ö 1147 10,1% 41,8% 20,4% 27,7% 6,2% 50,6% 49,4%   1,8%
64 Tillberga tätort 1622 16,2% 41,4% 21,7% 20,7% 8,9% 49,6% 50,4%   1,0%
65 Björksta-Sevalla-Tillb-Tortuna 1718 14,0% 41,2% 26,7% 18,2% 7,4% 51,5% 48,5%   0,9%
66 Irsta-Kungsåra-Kärrbo-Ängsö 1464 11,8% 40,2% 28,7% 19,3% 5,9% 51,5% 48,5%   1,2%
67 Irsta tätort 1805 13,7% 45,0% 22,4% 18,8% 8,0% 50,5% 49,5%   1,9%
68 Hökåsen V 1067 10,2% 41,0% 23,5% 25,2% 5,3% 49,6% 50,4%   2,5%
69 Erikslund-Hagaberg 1446 13,2% 45,0% 24,5% 17,4% 6,2% 48,5% 51,5%   1,5%
70 Malmaberg N 1550 19,4% 31,2% 22,6% 26,8% 5,4% 48,9% 51,1%   1,5%
71 Tunby-Vega 1612 21,0% 36,7% 24,2% 18,1% 8,6% 51,8% 48,2%   1,8%
Västerås Östra valkrets 50511 19,3% 35,2% 22,7% 22,7% 7,4% 49,5% 50,5% 1,9%

http://www.val.se