Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västerås Västra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
01 Centrum V 2016 16,7% 26,6% 27,1% 29,6% 4,4% 47,4% 52,6%   7,3%
02 Aroslund-Blåsbo 1838 19,9% 27,7% 23,4% 29,1% 7,8% 46,0% 54,0%   2,1%
03 Gåsmyrevreten-Norrmalm 1577 41,1% 32,8% 14,6% 11,4% 9,6% 50,4% 49,6%   2,7%
04 Kristiansborg-Karlsdal 1540 35,7% 29,2% 18,2% 16,9% 10,1% 51,8% 48,2%   1,9%
05 Herrgärdet 1733 24,6% 36,9% 17,8% 20,7% 7,0% 47,1% 52,9%   2,5%
06 Centrum 1659 29,1% 27,5% 21,4% 22,1% 7,1% 51,2% 48,8%   2,8%
07 Viksäng V 1903 19,5% 29,3% 22,9% 28,2% 7,5% 48,1% 51,9%   1,4%
08 Viksäng Ö 1779 16,5% 32,4% 22,7% 28,5% 7,6% 45,1% 54,9%   1,5%
09 Talltorp-Berghamra 1540 10,3% 40,8% 21,2% 27,7% 6,1% 48,7% 51,3%   1,8%
10 Hamre-Mälarstrand Ö 1661 8,7% 29,1% 29,3% 32,8% 5,2% 48,9% 51,1%   1,7%
11 Annedal-Stohagen 1802 23,4% 32,0% 25,9% 18,8% 8,3% 49,3% 50,7%   9,5%
12 Oxbacken 1604 16,6% 26,0% 21,6% 35,8% 5,0% 43,4% 56,6%   2,2%
13 Jakobsberg 1890 19,6% 30,4% 23,2% 26,8% 8,5% 47,2% 52,8%   2,2%
14 Pettersberg 1477 21,0% 26,6% 19,3% 33,1% 7,5% 45,7% 54,3%   3,0%
15 Vetterslund-Ringduvegatan 1632 15,3% 25,4% 27,6% 31,6% 5,3% 47,9% 52,1%   1,4%
16 Råby N 1588 17,3% 28,7% 25,4% 28,7% 5,8% 49,6% 50,4%   1,8%
17 Råby S 1501 28,1% 33,3% 20,9% 17,7% 8,3% 50,8% 49,2%   2,9%
18 Hammarby 1470 20,3% 34,5% 23,1% 22,1% 8,6% 49,5% 50,5%   2,8%
19 Hammarby-Stadshage 1514 20,9% 32,0% 22,5% 24,6% 8,0% 48,9% 51,1%   1,8%
20 Vetterstorp 1359 14,6% 26,3% 26,4% 32,7% 3,6% 45,3% 54,7%   1,0%
21 Bäckby Ö 1217 17,3% 33,8% 24,2% 24,7% 7,8% 49,1% 50,9%   1,6%
22 Bäckby centrala 1708 20,8% 30,9% 23,7% 24,6% 8,6% 47,3% 52,7%   2,3%
23 Bäckby N 1532 13,2% 29,4% 29,4% 28,0% 6,8% 50,0% 50,0%   2,0%
24 Skälby 1797 15,6% 41,5% 24,6% 18,3% 7,7% 48,0% 52,0%   1,2%
25 Bäckby V 1620 12,3% 32,0% 28,7% 27,0% 6,4% 49,9% 50,1%   2,2%
26 Västerås-Barkarö 1493 10,0% 44,9% 25,9% 19,2% 5,7% 51,9% 48,1%   2,1%
27 Rytterne 1408 11,6% 34,9% 31,7% 21,8% 6,2% 51,1% 48,9%   1,1%
28 Dingtuna-Lillhärad 1753 16,2% 42,7% 22,8% 18,3% 8,4% 52,2% 47,8%   0,9%
29 Skultuna tätort Ö 1340 18,1% 31,9% 22,8% 27,2% 8,3% 50,1% 49,9%   1,6%
30 Skultuna 1218 16,3% 38,3% 19,9% 25,5% 8,6% 48,3% 51,7%   1,4%
31 Haraker-Romfartuna 1373 17,0% 33,8% 31,4% 17,8% 7,1% 53,7% 46,3%   0,9%
32 Östermalm-Ö Hamnen 2149 24,1% 31,8% 26,2% 18,0% 7,0% 51,9% 48,1%   1,7%
33 Enhagen-Ekbacken-Lundby 1124 8,4% 53,2% 23,2% 15,2% 4,4% 51,5% 48,5%   1,0%
Västerås Västra valkrets 52815 19,0% 32,6% 23,9% 24,4% 7,1% 48,9% 51,1% 2,3%

http://www.val.se