Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskoga Kommuns Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1047 13,0% 40,8% 21,9% 24,4% 6,8% 51,1% 48,9%   0,8%
Häsängen 1749 17,1% 27,6% 26,9% 28,5% 6,6% 51,6% 48,4%   1,0%
Landa 1251 23,0% 32,4% 18,7% 25,9% 9,5% 48,1% 51,9%   1,4%
Odlingen 1592 28,6% 29,1% 21,4% 21,0% 9,2% 53,1% 46,9%   0,8%
Rävåsen 1248 14,4% 26,5% 23,0% 36,1% 5,1% 48,9% 51,1%   0,6%
Sandmo 1788 18,7% 19,3% 16,9% 45,1% 6,5% 45,0% 55,0%   4,9%
Skranta 1455 16,2% 34,4% 21,0% 28,5% 6,9% 49,4% 50,6%   1,6%
Stråningstorp 1472 11,5% 33,2% 32,3% 23,0% 6,4% 49,5% 50,5%   0,7%
Karlskoga Kommuns Södra 11602 18,1% 29,7% 22,8% 29,5% 7,1% 49,5% 50,5% 1,6%

http://www.val.se