Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskoga Kommuns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bofors 1642 15,4% 32,0% 29,0% 23,6% 6,2% 48,1% 51,9%   1,1%
Bohult 2064 15,0% 25,2% 21,3% 38,4% 5,2% 45,5% 54,5%   0,7%
Bregården 1348 14,9% 30,9% 27,2% 27,0% 7,0% 46,1% 53,9%   1,2%
Bråten 1998 15,1% 35,4% 25,5% 24,0% 7,7% 51,8% 48,2%   1,0%
Granbergsdal 937 16,0% 33,2% 32,9% 17,9% 8,5% 52,4% 47,6%   0,3%
Immetorp 1024 11,9% 33,0% 31,2% 23,8% 5,3% 52,1% 47,9%   0,6%
Karlberg 1228 12,2% 34,9% 24,1% 28,7% 5,7% 48,8% 51,2%   0,7%
Sandviken 1607 13,6% 25,2% 23,5% 37,7% 5,8% 47,6% 52,4%   1,0%
Karlskoga Kommuns Norra 11848 14,4% 30,8% 26,1% 28,6% 6,4% 48,7% 51,3% 0,9%

http://www.val.se