Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örebro Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1387 15,4% 35,5% 27,6% 21,5% 7,6% 50,5% 49,5%   0,8%
Bromsplan 1189 37,3% 29,9% 16,8% 16,1% 8,1% 48,0% 52,0%   2,1%
Ervalla 839 17,5% 33,0% 29,1% 20,4% 7,4% 53,0% 47,0%   0,6%
Glanshammar-Ödeby 1511 12,5% 33,6% 27,5% 26,5% 5,8% 50,9% 49,1%   1,1%
Hagaby 1363 16,7% 36,6% 24,7% 21,9% 7,0% 48,3% 51,7%   4,0%
Hjortstorp 1261 32,5% 32,1% 16,8% 18,6% 8,9% 47,3% 52,7%   1,5%
Hovsta västra 925 14,9% 46,3% 24,3% 14,5% 7,9% 49,7% 50,3%   2,8%
Hovsta östra 1139 14,0% 43,4% 25,1% 17,6% 8,6% 46,0% 54,0%   0,9%
Järntorget 1807 28,7% 24,2% 21,3% 25,8% 6,8% 46,3% 53,7%   1,7%
Karolinska 1315 25,7% 23,3% 22,4% 28,5% 6,9% 45,9% 54,1%   1,2%
Kåvi-Lillån 1152 13,4% 40,9% 22,9% 22,8% 6,6% 49,7% 50,3%   0,8%
Lillkyrka 601 12,8% 37,8% 27,5% 22,0% 4,2% 51,1% 48,9%   0,5%
Lillån Bettorp 1265 13,6% 46,5% 21,6% 18,3% 8,1% 49,4% 50,6%   1,9%
Lundby norra 1136 14,4% 33,6% 26,8% 25,2% 6,4% 49,8% 50,2%   7,5%
Lundby södra 1017 14,8% 29,7% 26,5% 29,0% 7,3% 49,6% 50,4%   1,5%
Norrby 815 15,5% 31,5% 18,8% 34,2% 5,8% 43,1% 56,9%   0,9%
Pettersberg-Ringstorp 1210 21,0% 37,8% 24,6% 16,6% 6,1% 48,8% 51,2%   1,2%
Rinkaby 489 13,9% 46,0% 23,7% 16,4% 6,7% 50,7% 49,3%   0,4%
Rynninge-Grenadjärstaden 1332 20,8% 34,8% 29,6% 14,9% 7,9% 48,9% 51,1%   1,2%
Sofia 1860 21,5% 26,2% 17,3% 35,1% 4,7% 44,0% 56,0%   1,7%
Vivalla norra 977 25,2% 32,7% 21,7% 20,5% 8,4% 48,2% 51,8%   3,8%
Vivalla västra 945 29,1% 38,3% 21,3% 11,3% 11,5% 51,1% 48,9%   2,2%
Vivalla östra 1155 30,1% 37,6% 19,7% 12,6% 12,9% 48,7% 51,3%   4,8%
Örebro Nordöstra 26690 20,6% 34,4% 23,2% 21,9% 7,4% 48,4% 51,6% 2,0%

http://www.val.se