Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örebro Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1372 39,3% 31,3% 17,4% 12,0% 12,3% 50,9% 49,1%   4,2%
Björkhaga 1405 14,4% 38,0% 29,2% 18,4% 8,5% 49,0% 51,0%   0,9%
Brolyckan 1414 31,0% 27,8% 15,6% 25,6% 7,4% 44,5% 55,5%   1,0%
Gamla Hjärsta 1195 19,8% 35,3% 25,9% 18,9% 9,0% 47,4% 52,6%   0,9%
Karlslund 1056 10,9% 26,5% 28,4% 34,2% 6,4% 48,2% 51,8%   0,6%
Kil 1010 15,5% 34,2% 29,3% 21,0% 6,5% 53,4% 46,6%   0,7%
Markbacken 775 31,2% 34,8% 19,2% 14,7% 8,1% 48,3% 51,7%   2,6%
Marklyckan 1096 34,4% 23,5% 17,9% 24,2% 7,8% 46,8% 53,2%   0,7%
Mellringe 1958 14,5% 29,6% 24,6% 31,3% 6,8% 47,1% 52,9%   4,4%
Mikael 1147 23,1% 35,6% 23,4% 18,0% 7,5% 48,4% 51,6%   1,0%
Nya Hjärsta västra 1027 16,1% 38,7% 23,2% 22,1% 9,3% 49,8% 50,2%   1,0%
Nya Hjärsta östra 755 13,2% 40,5% 28,9% 17,4% 6,6% 47,9% 52,1%   0,3%
Oxhagen 1282 31,0% 35,2% 20,6% 13,2% 9,3% 49,3% 50,7%   2,2%
Tegnér 1358 35,9% 30,0% 18,7% 15,3% 8,3% 46,8% 53,2%   1,7%
Trängen 1008 15,6% 27,0% 30,7% 26,8% 6,2% 46,2% 53,8%   1,3%
Tysslinge-Garphyttan 1344 16,5% 36,8% 26,1% 20,6% 8,5% 52,0% 48,0%   0,9%
Tysslinge-Latorp 1022 14,8% 37,7% 29,2% 18,4% 6,0% 49,9% 50,1%   1,6%
Varberga västra 1180 39,0% 35,6% 15,8% 9,6% 8,7% 52,9% 47,1%   2,1%
Varberga östra 817 35,5% 33,9% 16,8% 13,8% 9,9% 52,3% 47,7%   1,8%
Vasa 1667 25,9% 25,6% 23,0% 25,5% 6,9% 46,3% 53,7%   1,8%
Viktoria 1386 24,8% 30,2% 19,8% 25,2% 8,0% 46,8% 53,2%   1,7%
Örebro Nordvästra 25274 24,0% 32,3% 22,9% 20,8% 8,0% 48,6% 51,4% 1,7%

http://www.val.se