Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örebro Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg västra 1434 12,5% 46,4% 21,3% 19,9% 8,2% 50,9% 49,1%   1,3%
Brunnsgärdet 1664 10,9% 32,9% 23,0% 33,1% 5,9% 46,5% 53,5%   0,9%
Centrum-Stortorget 2137 30,0% 27,0% 22,1% 20,9% 5,6% 48,1% 51,9%   1,5%
Eklunda 1897 21,5% 30,4% 24,9% 23,2% 6,7% 48,1% 51,9%   0,9%
Gällersta 1138 15,3% 42,0% 25,9% 16,8% 7,8% 51,1% 48,9%   1,1%
Mosjö 773 16,7% 47,6% 23,7% 12,0% 7,8% 51,7% 48,3%   0,1%
Mosjö-Täby 1428 13,3% 45,8% 18,8% 22,1% 5,3% 51,1% 48,9%   1,0%
Nasta 1419 13,2% 34,9% 24,6% 27,3% 7,3% 48,0% 52,0%   1,4%
Näbbtorget 1234 16,9% 21,2% 23,5% 38,4% 4,9% 45,0% 55,0%   1,1%
Oskarsparken 2008 25,5% 24,4% 23,2% 26,9% 6,3% 45,4% 54,6%   1,8%
Rosta västra 1443 29,7% 35,8% 17,4% 17,1% 6,6% 45,9% 54,1%   0,8%
Rosta östra 1472 31,6% 31,7% 15,8% 20,9% 5,0% 43,8% 56,2%   1,4%
Rudbeck 1534 21,4% 24,8% 21,2% 32,7% 5,1% 46,3% 53,7%   1,3%
Solhaga 1008 7,9% 18,8% 25,8% 47,4% 2,8% 42,0% 58,0%   0,7%
Södermalm 1275 22,0% 27,8% 24,3% 26,0% 6,5% 45,3% 54,7%   1,1%
Vintrosa 1563 14,1% 40,5% 28,2% 17,3% 7,6% 49,0% 51,0%   1,0%
Västhaga 1323 12,8% 21,2% 29,3% 36,7% 4,6% 47,3% 52,7%   0,6%
Örnsro 1484 27,9% 25,5% 23,8% 22,8% 7,3% 45,4% 54,6%   6,3%
Örebro Sydvästra 26234 19,8% 31,7% 23,0% 25,5% 6,2% 47,2% 52,8% 1,4%

http://www.val.se