Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örebro Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1139 11,4% 39,5% 25,0% 24,1% 7,2% 49,5% 50,5%   1,1%
Almby mellersta 1703 25,1% 40,2% 21,5% 13,2% 8,9% 48,4% 51,6%   0,8%
Almby västra 1824 52,5% 20,9% 11,9% 14,6% 14,8% 44,5% 55,5%   1,6%
Almby östra 1207 13,8% 54,8% 20,0% 11,4% 5,0% 51,6% 48,4%   0,5%
Asker 732 17,6% 31,3% 31,1% 19,9% 7,4% 51,4% 48,6%   0,1%
Birgitta 1090 33,1% 33,9% 22,0% 10,9% 8,6% 48,1% 51,9%   1,4%
Brickebacken norra 1018 35,3% 32,4% 17,4% 14,9% 11,4% 49,0% 51,0%   2,6%
Brickebacken södra 1169 34,6% 36,5% 18,2% 10,7% 9,9% 49,1% 50,9%   2,0%
Brickeberg 1397 38,5% 30,1% 17,0% 14,5% 15,6% 48,5% 51,5%   1,4%
Kilsmo-Brevens Bruk 499 13,0% 25,7% 32,7% 28,7% 8,0% 50,3% 49,7%   2,6%
Ladugårdsängen 1723 24,9% 38,7% 19,0% 17,5% 7,1% 46,3% 53,7%   1,0%
Lännäs-Vinön 837 13,9% 27,0% 33,5% 25,7% 6,5% 55,2% 44,8%   0,7%
Norrbyås 482 17,6% 38,8% 28,0% 15,6% 8,7% 50,4% 49,6%   1,0%
Odensbacken 1451 15,0% 30,2% 25,6% 29,2% 7,6% 47,6% 52,4%   1,0%
Skebäck 1527 18,2% 20,8% 24,0% 37,0% 5,2% 44,6% 55,4%   1,4%
Stora Mellösa 1559 12,4% 30,9% 29,4% 27,4% 5,2% 50,4% 49,6%   0,8%
Sörby norra 1196 20,2% 30,7% 26,1% 23,1% 7,4% 49,6% 50,4%   3,8%
Sörby södra 1444 18,8% 39,3% 26,7% 15,2% 7,2% 48,6% 51,4%   1,1%
Sörbyängen 1663 24,5% 33,5% 25,8% 16,2% 9,0% 45,8% 54,2%   0,4%
Tybble 1130 44,4% 23,8% 13,0% 18,8% 9,1% 43,9% 56,1%   1,0%
Örebro Sydöstra 24790 25,3% 32,9% 22,5% 19,3% 8,6% 48,2% 51,8% 1,3%

http://www.val.se