Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlstads Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1380 13,2% 38,5% 26,2% 22,2% 6,5% 50,9% 49,1%   1,7%
Alster söder 763 14,9% 38,7% 28,3% 18,1% 5,6% 50,9% 49,1%   1,3%
Färjestad 1559 22,8% 36,4% 22,8% 17,9% 7,5% 49,6% 50,4%   2,6%
Färjestad-Rud 1012 11,9% 25,6% 21,9% 40,6% 5,5% 45,2% 54,8%   0,7%
Grava 1196 16,7% 36,9% 24,8% 21,6% 7,6% 52,7% 47,3%   1,4%
Kronoparken centrum 1011 61,3% 20,5% 8,6% 9,6% 17,2% 51,9% 48,1%   2,2%
Kronoparken söder 1159 40,1% 29,4% 18,6% 11,8% 14,0% 49,9% 50,1%   3,3%
Kronoparken väst 1197 46,4% 26,8% 18,4% 8,4% 19,3% 53,0% 47,0%   2,4%
Kronoparken öst 1150 44,2% 26,7% 21,7% 7,5% 15,0% 49,6% 50,4%   1,5%
Kroppkärr 1384 13,0% 36,5% 23,3% 27,2% 8,2% 49,9% 50,1%   1,4%
Lorensberg 1200 11,8% 37,8% 22,3% 28,1% 7,5% 48,5% 51,5%   1,7%
Molkom 1382 14,5% 29,8% 20,8% 34,9% 6,2% 45,8% 54,2%   0,9%
Norrstrand norr 1443 27,9% 26,2% 18,4% 27,5% 6,4% 45,7% 54,3%   1,9%
Norrstrand söder 1564 27,8% 32,9% 20,5% 18,7% 8,0% 48,7% 51,3%   1,9%
Norrstrand-Sjöstad 1633 14,9% 22,2% 21,7% 41,2% 3,9% 40,6% 59,4%   5,1%
Nyed 1639 14,3% 32,2% 30,7% 22,8% 7,3% 52,8% 47,2%   2,0%
Rud norr 1534 29,9% 36,6% 18,4% 15,2% 9,8% 46,3% 53,7%   1,3%
Rud söder 1418 20,8% 21,2% 20,7% 37,3% 7,8% 43,6% 56,4%   1,8%
Skattkärr 1304 16,0% 39,3% 24,0% 20,6% 8,1% 50,3% 49,7%   1,2%
Skåre 980 14,3% 41,0% 18,1% 26,6% 8,3% 47,1% 52,9%   3,5%
Soldattorpet-Älvåker 1575 15,0% 42,9% 23,6% 18,5% 8,2% 49,5% 50,5%   1,7%
Stockfallet 946 13,5% 38,8% 25,6% 22,1% 8,0% 50,2% 49,8%   0,8%
Stodene 1597 14,6% 39,3% 29,2% 17,0% 8,3% 50,7% 49,3%   1,2%
Sundsta 1514 24,3% 27,9% 22,4% 25,4% 6,1% 46,4% 53,6%   1,7%
Universitetet 1027 18,7% 30,4% 33,4% 17,5% 8,8% 50,1% 49,9%   1,5%
Väse 1553 14,3% 30,5% 29,2% 26,0% 6,3% 51,7% 48,3%   1,1%
Östra Fågelvik 901 15,1% 37,2% 26,9% 20,9% 7,4% 51,4% 48,6%   1,3%
Karlstads Östra 35021 21,6% 32,6% 23,0% 22,7% 8,4% 48,9% 51,1% 1,8%

http://www.val.se