Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlstads Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1229 20,4% 33,8% 27,3% 18,6% 6,4% 53,5% 46,5%   1,3%
Edsvalla 1023 16,3% 32,9% 28,7% 22,0% 6,8% 51,5% 48,5%   1,5%
Gruvlyckan 1331 26,2% 30,4% 20,7% 22,7% 8,7% 48,1% 51,9%   1,9%
Haga 1553 27,8% 26,3% 18,5% 27,4% 8,2% 44,2% 55,8%   3,0%
Hagalund 1568 14,0% 28,9% 23,5% 33,7% 7,9% 48,4% 51,6%   1,3%
Herrhagen 1 1538 34,1% 25,4% 18,7% 21,8% 6,6% 47,7% 52,3%   2,8%
Herrhagen 2 1519 30,9% 25,9% 23,2% 19,9% 6,1% 50,2% 49,8%   1,8%
Herrhagen 3 1579 37,2% 31,2% 18,8% 12,8% 9,2% 47,7% 52,3%   2,2%
Hultsberg 1587 14,2% 33,2% 33,0% 19,6% 7,9% 49,8% 50,2%   2,0%
Klara 1365 24,8% 26,8% 24,0% 24,4% 4,8% 48,3% 51,7%   9,2%
Kvarnberget 1356 21,5% 29,8% 24,9% 23,9% 5,6% 44,0% 56,0%   2,4%
Marieberg-Sommaro 1745 26,4% 29,1% 24,2% 20,2% 6,4% 47,0% 53,0%   2,4%
Orrholmen 1379 18,7% 26,8% 24,4% 30,1% 7,1% 45,8% 54,2%   2,8%
Romstad-Strand 1442 21,7% 38,7% 25,2% 14,4% 7,6% 49,8% 50,2%   2,6%
Råtorp norr 1011 13,2% 41,8% 19,8% 25,2% 6,3% 51,9% 48,1%   1,5%
Råtorp söder 853 18,9% 44,3% 20,0% 16,8% 5,2% 47,4% 52,6%   1,1%
Tingvalla 1321 28,2% 25,8% 22,3% 23,7% 5,8% 47,8% 52,2%   2,7%
Tingvallastaden 1093 38,2% 24,8% 17,1% 19,9% 6,7% 47,8% 52,2%   1,5%
Torrmestad-Lamberget 1240 31,3% 31,5% 21,8% 15,4% 8,6% 50,8% 49,2%   2,3%
Viken 1540 18,3% 22,2% 23,9% 35,6% 3,7% 44,3% 55,7%   1,4%
Vålberg 1523 16,3% 30,4% 26,0% 27,2% 6,8% 49,4% 50,6%   0,9%
Vålberg-Nor 1442 15,6% 29,3% 28,6% 26,5% 6,0% 52,0% 48,0%   1,4%
Våxnäs norr 1279 25,5% 32,8% 20,9% 20,8% 9,1% 47,8% 52,2%   2,1%
Våxnäs söder 1224 16,3% 23,3% 22,1% 38,4% 4,7% 44,6% 55,4%   1,5%
Karlstads Västra 32740 23,3% 29,8% 23,3% 23,5% 6,8% 48,2% 51,8% 2,3%

http://www.val.se