Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 545 16,9% 33,4% 28,1% 21,7% 5,5% 51,4% 48,6%   2,0%
Borås 56 Parkstaden 623 20,1% 32,3% 26,5% 21,2% 5,5% 47,2% 52,8%   1,3%
Borås 57 Hestraklint 1078 17,4% 30,6% 21,2% 30,8% 8,4% 47,7% 52,3%   1,3%
Borås 58 Nedre Byttorp 578 22,5% 36,0% 17,3% 24,2% 8,0% 48,3% 51,7%   1,0%
Borås 59 Övre Byttorp 789 18,5% 19,6% 21,8% 40,1% 4,2% 48,4% 51,6%   0,8%
Borås 60 Tullen Norra 797 24,1% 28,1% 18,1% 29,7% 5,9% 48,4% 51,6%   0,9%
Borås 61 Tullen-Viared 1026 22,1% 30,4% 20,7% 26,8% 6,2% 48,6% 51,4%   1,1%
Borås 76 Sjöbo-Nord 1349 19,9% 35,3% 22,2% 22,5% 8,1% 51,0% 49,0%   1,9%
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 686 28,0% 27,1% 22,6% 22,3% 8,3% 50,1% 49,9%   1,6%
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 611 18,5% 24,9% 23,4% 33,2% 4,9% 45,8% 54,2%   2,3%
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 748 25,8% 27,5% 20,6% 26,1% 7,1% 46,1% 53,9%   2,1%
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 703 19,2% 28,7% 25,0% 27,0% 7,1% 48,6% 51,4%   1,1%
Borås 81 Sjöbo Torg 825 22,3% 24,1% 18,2% 35,4% 7,3% 43,3% 56,7%   2,3%
Borås 82 Sjöboklintområdet 652 25,8% 21,0% 17,2% 36,0% 7,1% 47,4% 52,6%   2,3%
Borås 83 Alideberg-Ryda 1430 25,2% 31,7% 21,0% 22,1% 7,3% 50,4% 49,6%   2,4%
Borås 85 Norrby Spinnaren 1351 25,5% 31,8% 20,7% 21,9% 8,7% 47,1% 52,9%   5,0%
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 598 23,4% 35,6% 20,2% 20,7% 8,2% 48,7% 51,3%   5,5%
Borås 88 Hestra-Ekås 1541 15,4% 43,7% 24,2% 16,7% 8,3% 49,4% 50,6%   2,1%
Bredared 851 16,3% 32,3% 30,7% 20,7% 7,3% 50,6% 49,4%   0,6%
Fristad Centrum 975 14,9% 33,0% 20,9% 31,2% 6,7% 48,8% 51,2%   1,5%
Fristad Tärby 1125 13,7% 30,0% 21,8% 34,5% 6,2% 46,2% 53,8%   1,0%
Fristad Västra 1204 13,8% 38,5% 25,9% 21,8% 6,6% 51,2% 48,8%   1,2%
Gingri 859 16,4% 37,8% 25,4% 20,4% 8,7% 51,1% 48,9%   1,5%
Sandared 1 Öster 1004 15,0% 33,2% 25,1% 26,7% 8,4% 49,3% 50,7%   1,3%
Sandared 2 Väster 1490 14,4% 37,9% 24,3% 23,4% 8,3% 47,9% 52,1%   1,3%
Sandhult-Norra 1277 15,3% 37,0% 26,4% 21,2% 7,6% 51,8% 48,2%   0,9%
Sjömarken 1 Södra 1408 16,3% 48,8% 20,2% 14,8% 8,3% 49,6% 50,4%   2,7%
Sjömarken 2 Norra 1104 13,4% 46,6% 20,1% 19,8% 7,5% 50,6% 49,4%   1,3%
Sparsör Frufällan 1130 16,5% 39,5% 28,1% 15,8% 8,5% 52,2% 47,8%   1,3%
Tämta-Vänga 494 11,9% 33,0% 29,1% 25,9% 6,1% 52,2% 47,8%   1,4%
Borås 3 28851 18,6% 34,1% 22,9% 24,4% 7,4% 49,1% 50,9% 1,8%

http://www.val.se