Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Borås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 845 23,1% 25,9% 21,1% 29,9% 5,9% 45,4% 54,6%   18,6%
Borås 2 Norrmalm-Västra 1265 29,2% 34,1% 19,0% 17,8% 8,1% 48,7% 51,3%   1,0%
Borås 4 Norrmalm Nedre 768 29,7% 33,5% 20,8% 16,0% 8,1% 48,6% 51,4%   1,0%
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 902 31,7% 34,7% 18,0% 15,6% 6,9% 46,2% 53,8%   1,2%
Borås 6 Bergdalen 880 23,9% 32,7% 22,5% 20,9% 7,7% 45,2% 54,8%   0,8%
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1029 29,8% 27,0% 21,6% 21,6% 7,9% 43,2% 56,8%   2,3%
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 608 25,0% 30,9% 22,0% 22,0% 8,6% 45,6% 54,4%   0,7%
Borås 26 Högskoleområdet 855 32,9% 23,2% 19,8% 24,2% 10,4% 47,6% 52,4%   0,9%
Borås 27 Engelbrektsområdet 1218 23,7% 24,8% 17,5% 34,0% 5,5% 42,2% 57,8%   1,6%
Borås 28 Lugnet 799 23,3% 28,7% 19,9% 28,2% 7,0% 46,4% 53,6%   2,5%
Borås 29 Övre Villastan 1125 27,4% 29,8% 22,0% 20,9% 7,6% 46,9% 53,1%   2,2%
Borås 30 Nedre Villastan 1314 24,2% 20,6% 21,2% 34,0% 5,6% 43,8% 56,2%   2,0%
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1155 21,0% 34,2% 23,4% 21,4% 7,0% 48,9% 51,1%   1,8%
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 835 22,2% 33,1% 26,0% 18,8% 11,4% 49,5% 50,5%   0,8%
Borås 39 Dammsvedjan 731 21,3% 33,8% 19,4% 25,4% 7,1% 50,8% 49,2%   1,2%
Borås 40 Kristineberg 376 15,7% 22,3% 44,1% 17,8% 6,1% 48,9% 51,1%   1,3%
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1146 28,4% 27,8% 21,0% 22,7% 9,1% 45,6% 54,4%   2,1%
Borås 51 Centrum 1199 32,5% 26,2% 18,9% 22,4% 8,3% 47,5% 52,5%   10,4%
Borås 52 Druvefors 1206 30,0% 30,3% 19,8% 19,8% 8,3% 47,3% 52,7%   1,7%
Borås 53 Göta 1058 31,2% 29,7% 14,8% 24,3% 8,8% 44,2% 55,8%   1,8%
Borås 55 Regementet-Funningen 1384 25,7% 31,8% 21,5% 21,0% 7,5% 51,2% 48,8%   2,0%
Kinnarumma 1140 14,3% 33,2% 26,9% 25,5% 8,4% 51,6% 48,4%   1,3%
Rydboholm 1198 15,9% 41,4% 22,4% 20,3% 7,6% 50,0% 50,0%   0,9%
Seglora 496 14,5% 31,0% 31,2% 23,2% 5,0% 51,8% 48,2%   1,0%
Svaneholm 713 16,5% 36,0% 24,1% 23,3% 6,9% 52,7% 47,3%   3,1%
Viskafors 1142 14,3% 33,7% 25,5% 26,5% 6,5% 47,8% 52,2%   0,9%
Borås 2 25387 24,6% 30,5% 21,7% 23,2% 7,6% 47,4% 52,6% 2,5%

http://www.val.se